Het Sam: een nieuwe vorm van multisensorisch welzijn

Het leven in een instelling is niet altijd even gemakkelijk. Veel mensen lijden er aan angst, depressie, ernstige neurocognitieve stoornissen of autismespectrumstoornissen en voelen zich geïsoleerd. Diana Borecsu kon niet langer met die gedachte leven en bedacht hiervoor een oplossing.

Het Sam

De lockdowns deden Diana beseffen dat het leven in een instelling vaak leidt tot een gevoel van isolement. Dit gevoel wilde ze aanzienlijk doen verminderen en daarom bedacht ze een product dat het geluksgevoel van mensen kan bevorderen en het gevoel van isolement kan doen verdwijnen. Op deze manier kunnen instellingen de levenskwaliteit van hun patiënten verbeteren op een aangename manier. 

Het Sam biedt mensen die lijden aan angst, depressie, ernstige neurocognitieve stoornissen of autismespectrumstoornissen een , digitale wereld die volledig aangepast kan worden aan hun persoonlijke behoeftes.

Hoe deze digitale wereld er dan precies uitziet, kan je zien in onderstaande video.

Werking

Het Sam biedt therapie zonder dat er geneesmiddelen aan te pas moeten komen. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door het feit dat het systeem registreert hoe de patiënt op bepaalde zaken reageert. Deze gegevens worden opgeslagen voor de verzorgers, maar ook voor Het Sam zelf. Dat laatste is belangrijk omdat het systeem zich zo goed mogelijk probeert aan te passen aan de patiënt.

Door zijn eenvoud brengt Het Sam geen stress met zich mee, maar rust en verbinding. Verbinding met de buitenwereld, maar ook met hun geliefde waarmee ze de ervaring kunnen delen.

De wauwfactor 

Het mooie aan deze technologie is het feit dat het iedere patiënt ziet als individu en dat het daardoor echt actief deel uit maakt van hun herstelproces. Daarnaast helpt het de artsen met het verminderen van hun hoeveelheid werk. Tijdens de sessies worden er verschillende gegevens van iedere patiënt opgeslagen, wat maakt dat artsen die niet meer zelf hoeven te doen. Zo kunnen deze artsen meer tijd steken in nog belangrijkere zaken van het herstelproces van hun patiënten. 

Meer leven over het Sam? Klik hier

Een reactie posten